Kiedy będę wiedział czy obliczenia są poprawne?

Praktycznie na każdym etapie korzystania z kalkulatorów Użytkownik informowany jest o statusie obliczeń, na poniższym screenie przedstawiono widok listy obwodów w kalkulatorze doboru kabli. Obwód 7 posiada błąd – to oznacza, że nie zostały spełnione wszystkie kryteria doboru kabli i należy edytować dany obwód.

Podczas edycji obwodu – doboru kabla – widoczny jest status. W poniższym przykładzie błąd w doborze kabla polega na zbyt dużym spadku napięcia (wyższym niż ustawione kryterium), prąd pobierany przez odbiornik jest dużo wyższy niż dopuszczalne długotrwałe obciążenie kabla oraz wybrane zabezpieczenie ma zbyt małą wartość. Podpowiedź dotyczącą statusu znajdziemy klikając / najeżdżając na przycisk „Błąd”.

Po korekcie parametrów gdy obliczenia są poprawne i wszystkie warunki są spełnione otrzymujemy status Ok – Wróć do listy.

Po wciśnięciu przycisku Ok – Wróć do listy wracamy do widoku listy obwodów gdzie status naszego błędnie dobranego kabla ma już status OK.