Po utworzeniu konta i poprawnym zalogowaniu na konto widoczny jest Panel Użytkownika

W bocznym menu mamy widoczne przyciski.
„Panel” – jest to panel w którym obecnie się znajdujemy.
„Projekty” – po przejściu na stronę projektów mamy dostępną listę utworzonych projektów.
„Moje dane” – w tym miejscu możemy podać podstawowe dane, które powinny znaleźć się na wydruku z obliczeniami (nazwa firmy, dane projektanta i sprawdzającego).
„Płatności” – w tym miejscu możemy wykupić dostęp do pełnej wersji serwisu, sprawdzić status naszej subskrypcji, listę naszych płatności oraz anulować subskrypcję.

W środkowej części panelu mamy podane informacje o ilości utworzonych projektach, nazwie firmy (wprowadzonej do Moich danych) oraz status subskrypcji.

Aby rozpocząć obliczenia należy przejść do zakładki Projekty.

W tym miejscu możemy utworzyć swój pierwszy projekt. Gdy posiadamy już projekt, mamy dostępne opcje edycji, kopiowania, zmiany danych i usunięcia projektu. 

 

Pierwszy projekt tworzymy klikając „Dodaj nowy projekt”.
Po nadaniu nazwy i przyciśnięciu „Dodaj projekt” ukazuje nam się widok dostępnych kalkulatorów.

 

Dokonajmy zatem pierwszych obliczeń – w tym celu wybieramy kalkulator doboru kabli i zabezpieczeń (obsługa wszystkich pozostałych kalkulatorów jest i będzie działać analogicznie).

W tym miejscu możemy dodać nowy obwód, wydrukować obliczenia z danego kalkulatora oraz powrócić do listy kalkulatorów.
Dodajmy nowy obwód.

W tym miejscu należy podać nazwę obwodu (np. może to być obwód gniazd oznaczony 1G), nazwę rozdzielnicy z której wyprowadzony zostanie obwód, napięcie odbiornika, moc odbiornika, cos Fi przy którym pracuje odbiornik oraz długość dobieranego kabla. 

Po wprowadzeniu danych należy wcisnąć przycisk „Przejdź dalej”.

Dobór kabli został podzielony na trzy kroki.

W kroku 1 podajemy podstawowe parametry kabla, są to:

 • Materiał,
 • Rodzaj przewodu,
 • Typ przewodu,
 • Ilość żył / przewodów,
 • Przekrój żyły,
 • Liczbę kabli w wiązkach,
 • Dopuszczalny spadek napięcia.

 

W kroku 2 mamy możliwość wyboru sposobu ułożenia zgodnie z normą PN-HD 60364-5-52:2011. 

W trzecim kroku należy wybrać:

 • typ zabezpieczenia,
 • wartość zabezpieczenia,
 • temperaturę układania kabla.

 

Cały czas, podczas zmiany powyższych parametrów w czwartym oknie wyświetlane i obliczane są takie parametry jak:

 • wybrany typ przewodu,
 • prąd,
 • obliczony spadek napięcia,
 • dopuszczalne długotrwałe obciążenie kabla
 • prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego.

 

Dobierając kable należy doprowadzić do takiej sytuacji kiedy pole wynik zmieni kolor na zielony.

Należy zwrócić uwagę na to czy wybrany typ przewodu jest dostępny w produkcji. Kalkulator pozwala dobrać kable zgodnie z wartościami podanymi w Polskich Normach – nie rozpatruje typów pod względem asortymentu producentów okablowania.

 

Gdy poprawnie dobierzemy kabel – możemy powrócić do listy kabli i rozpocząć obliczenia nowego kabla.